Procesverbetering, Lean Six Sigma en Productiemanagement

Opleidingen

Alle opleidingen in het vakgebied Procesverbetering, Lean Six Sigma en Productiemanagement (38)

loading
Training Quick Response Manufacturing
De training Quick Response Manufacturing (QRM) leert u de doorlooptijd efficiënt en gestructureerd te reduceren in een high mix low volume omgeving.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Lean Six Sigma Black Belt
Met de training Lean Six Sigma Black Belt weet u complexe verandertrajecten uit te voeren en met baanbrekende oplossingen en verbeteringen te komen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Green to Black Belt
De training Lean Six Sigma Green to Black is het vervolg op de Lean Six Sigma Green Belt en leidt op tot een Lean Six Sigma Black Belt.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Lean Six Sigma Green Belt
Tijdens de training Lean Six Sigma Green Belt leert u verbetermogelijkheden efficiënt en gestructureerd te identificeren en aan te pakken.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Design for Six Sigma (DfSS)
Tijdens de training Design for Six Sigma (DfSS) leert u om op een systematische en rigoureuze manier te komen tot nieuwe producten en processen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Lean Six Sigma Orange Belt
Tijdens de training Lean Six Sigma Orange Belt leert u projecten te optimaliseren d.m.v. Basic Problem Solving, Lean Manufacturing en Six Sigma methodieken.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Training Lean Six Sigma Yellow Belt
De Lean Six Sigma Yellow Belt training is bestemd voor operators en andere medewerkers die betrokken zijn bij verbeterprogramma’s op de werkvloer.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Training Lean Six Sigma Champion
De training LLS Champion is bestemd voor opdrachtgevers van Lean Six Sigma Projecten. De voordelen en implementatie aspecten worden behandeld.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Werkvoorbereider in de metaalbewerking
Deze cursus werkvoorbereider biedt samenhang en systematiek om uw rol als werkvoorbereider efficiënt en effectief inhoud te geven.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Optimaal verspanen
De cursus Optimaal Verspanen leert u de mogelijkheden van moderne snijgereedschappen te benutten t.b.v. een hoger rendement.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Leidinggeven in een productieomgeving 1
De cursus Leidinggeven in een productieomgeving 1 helpt u als leidinggevende zich verder ontwikkelen op het gebied van communicatie en leiderschap.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Leidinggeven in een productie-omgeving 2
De Cursus Leidinggeven in een Productieomgeving 2 is een verdieping in oa. productieplanning, voorraadbeheer, levertijdbeheersing en bedrijfskunde.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Productieplanning, Voorraadbeheer en Levertijdbeheersing
De cursus Productieplanning, Voorraadbeheer en Levertijdbeheersing geeft u alle benodigde handvatten om uw logistieke processen te optimaliseren.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Statistische Procesbeheersing (SPC)
De cursus Statistische Procesbeheersing leert u om SPC succesvol op te zetten en in te voeren op de werkvloer.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Rekenvaardigheden voor Technici
Met de cursus Rekenvaardigheden voor Technici kunt u uw kennis & vaardigheden ophalen en is bedoeld ter voorbereiding op een technische cursus bij Mikrocentrum. In 2 sessies bent u weer bij en kunt u met vertrouwen een geschikte vervolgcursus naar keuze volgen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Lean Product Development
Deze cursus lean is een bundeling van specifieke handvatten en tools om de Lean filosofie toe te passen in een product ontwikkelomgeving.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop Lean Manufacturing
Tijdens de workshop Lean Manufacturing leert u verspilling te reduceren en het rendement te verhogen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop Introductie IATF 16949
De workshop IATF 16949 leert u alle aspecten van deze norm voor de automotive industrie, procesmatig te denken en een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop FMEA
De workshop Failure Mode and Effect Analysis geeft inzicht in FMEA en de wijze waarop u dit in teamverband uitvoert.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop 8D
De workshop 8D-PPS geeft u inzicht in de 8D methode en de manier waarop u dit kunt toepassen in het voortbrengingsproces.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop APQP/PPAP
Leer tijdens deze cursus de APQP/PPAP methodiek succesvol toepassen in uw eigen werkomgeving.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Training Design of Experiments
De Training Design of Experiments verschaft de benodigde kennis om een DoE-experiment te organiseren, voor te bereiden en uit te voeren.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop Design of Experiments
Tijdens de workshop Design of Experiments maakt u kennis met de beproefde Design of Experiments methode.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Het grote 5S programma
Praktijkgerichte cursus over het grote 5S-programma: schiften, sorteren, schoonmaken, standaardiseren en standhouden.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Workshop Meetsysteemanalyse
In de workshop Meetsysteemanalyse leert u een MSA correct uit te voeren en de resultaten te interpreteren.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Workshop Poka Yoke
In de cursus Poka Yoke staat een beproefde methode centraal om menselijke vergissingen te voorkomen.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Workshop Value Stream Mapping
Na afloop van de workshop Value Stream Mapping kunt u Value Stream Mapping toepassen op uw eigen processen en deze optimaliseren op basis van Lean-concepten.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Magazijn en logistiek medewerker
Na afloop van de cursus Magazijn en Logistiek medewerker levert u een grote bijdrage aan een beheerste en flexibele goederenstroom.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Magazijn en logistiek beheer
Tijdens de cursus Magazijn en Logistiek Beheer verdiept u zich in magazijnmanagement en beheersing van logistieke werkprocessen.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Training CNC programmeren, frezen en draaien
Na afloop van de cursus CNC programmeren bent u in staat de diverse besturingen snel te doorzien op de mogelijkheden.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Vorkheftruckchauffeur
Na deze cursus bent u vaardig om vakkundig en schadepreventief te werken en veilig een vorkheftruk te bedienen
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Reachtruckchauffeur
Na deze cursus reachtruckchauffeur bent u vaardig om vakkundig en schadepreventief te werken en veilig een vorkheftruk te bedienen
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Quality Engineer
De cursus Quality Engineer leidt op tot een professional in het beheersen van proces- en productkwaliteit. U leert onder andere een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te auditen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Quality Inspector
De cursus Quality Inspector leidt u op tot professional in het vaststellen van productkwaliteit. U leert onder andere producten betrouwbaar te inspecteren en procesprestaties te meten.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Quality Assistant
De cursus Quality Improvement Leader maakt van u een professional in het leiden van kwaliteitsverbetering. U leert kwaliteit effectief te verbeteren en een verbeterteam te leiden.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Senior Quality Engineer
De cursus Senior Quality Engineer leert u kwaliteitsborging op statistische wijze volledig te beheersen. Het doel: de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten structureel te verbeteren.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Course Laser Safety
The course Laser safety gives you insight into the possible dangers of working with lasers. You will learn e.g. about technical and organizational measures that are necessary for a safe work space.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Quality Manager
De Quality Manager brengt het kwaliteitsmanagement van uw organisatie op strategische wijze naar een hoger niveau.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

High Tech Platform leden