Subsidie

BBL-opleiding Spuitgieten

Word een spuitgiet-allrounder en behaal het MBO-2 diploma

Behaal met de BBL-opleiding Spuitgieten een erkend MBO-diploma niveau 2 en wordt specialist op het gebied van spuitgieten. Hierbij werkt u 4 dagen bij een werkgever en gaat u 1 dag naar school voor het volgen van een intensieve opleiding. In het eerste jaar kunt u de diploma’s ‘Spuitgieten 1’ en ‘Spuitgieten 2’ behalen en in het 2e jaar het getuigschrift ‘Probleemanalyse bij spuitgieten’ (Troubleshooting).

De BBL-opleiding Spuitgieten sluit erg goed aan op de personele behoefte van het bedrijfsleven. Verder leert u omgaan met LEAN produceren, kwaliteitssystemen en het werken in teamverband. Kiest u voor een opleiding in de kunststoffenbranche, dan kiest u voor een kansrijke toekomst!

BBL-opleiding Spuitgieten
Landelijk erkend MBO-diploma niveau 2

De BBL-opleiding Spuitgieten valt onder de WEB-structuur (Wet Educatie Onderwijs) en wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs. De opleiding heeft een CREBO-code en wordt bij goed gevolg afgesloten met een erkend MBO-diploma niveau 2.

Het is dus géén algemene operator-opleiding maar een opleiding tot vakspecialist spuitgieten. Deze opleiding in Veldhoven/Eindhoven is een nauwe samenwerking tussen Summa College en Mikrocentrum.

In het eerste leerjaar kunt u het NRK-diploma Spuitgieten 1 en NRK-diploma Spuitgieten 2 behalen en gedurende het 2e leerjaar het getuigschrift Probleemanalyse bij spuitgieten (troubleshooting). Verder zijn er lesmodules op het gebied van procesbewaking, Lean Six Sigma, automatisering en robotisering, Statistische Proces Controle (SPC), kwaliteitsmeting, etc.

De opleiding duurt 2 jaar. Het lesprogramma is opgedeeld in 10 blokken van 8 weken. Onderstaande onderwerpen worden behandeld en per blok geëxamineerd. 

Inleiding in de procestechniek (Summa College)

 • werkplek en veilig werken;
 • controleren grondstoffen en apparatuur;
 • werkoverdracht;
 • communicatie.

Spuitgieten 1 (Mikrocentrum)

 • opbouw en indeling van de kunststoffen;
 • materiaaleigenschappen van kunststoffen;
 • eenvoudig proces opstarten;
 • additieven;
 • meetmethoden en meetwaarden.

Bedienen apparatuur (Summa College)

 • apparatuur stoppen en opstarten;
 • eenvoudige afwijkingen van het proces constateren en verhelpen;
 • productieplanning lezen en begrijpen;
 • logistiek.

Spuitgieten 2 (Mikrocentrum)

 • procesparameters;
 • randapparatuur;
 • sluitkrachtberekening;
 • processtoringen verhelpen.

Lean Six Sigma (Mikrocentrum)

 • probleemanalyse technieken;
 • productiecontrole;
 • kwaliteitsbewaking;
 • Statistische Proces Controle.

Productiegegevens en acties vastleggen (Summa College)

 • meten van temperatuur;
 • schema lezen;
 • initiatief nemen;
 • Iets bespreken, informatie geven.

Kwaliteitscontroles uitvoeren met voorschriften (Summa College)

 • aflezen en afronden;
 • meten van temperatuur;
 • tabellen lezen;
 • grafieken lezen.

Probleemanalyse bij spuitgieten / troubleshooting (Mikrocentrum)

 • het spuitgietproces en zijn regelgrenzen;
 • de oplosmethodiek;
 • processtoringen;
 • veel voorkomende productfouten.

Veiligheid en onderhoud van apparatuur (Summa College)

 • technisch schoonmaken;
 • risico’s van gereedschappen, installaties en electriciteit;
 • signaleren en communiceren van onderhoudsproblemen;
 • zelfstandig onderhoud verrichten aan machines.

Randapparatuur op lokatie (Mikrocentrum)

 • grondstoffen voorbereiding;
 • testen van grondstoffen;
 • inkleuren;
 • automatisering.

 

Deze opleiding is een BBL-traject waarbij de deelnemer 1 dag in de week naar school gaat en 4 dagen werkt bij het bedrijf.

Neem voor meer informatie contact op met:
Barend Blom, b.blom@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 22 98 79 84

Plaats (lokatie)
Summa Procestechnologie en Mikrocentrum in Eindhoven/Veldhoven.

Startdatum
Maandag 7 januari 2019 in Veldhoven.

Prijs
Er wordt een offerte op maat gemaakt.

Meer informatie:
Barend Blom, b.blom@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33