Algemene voorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Voor het High Tech Platform gelden de Algemene voorwaarden Mikrocentrum.